Wat is Energie Monitoring?

Energie monitoring is een proces waarbij het energieverbruik van een gebouw of apparaat systematisch wordt gevolgd en vastgelegd. Dit kan worden gedaan met behulp van sensoren, meters en software die informatie verzamelen over het energieverbruik en dit vervolgens analyseren om trends en patronen te identificeren. Het doel van energie monitoring is om inzicht te krijgen in het energieverbruik en manieren te vinden om het te verminderen, wat kan leiden tot kostenbesparingen en een verminderde impact op het milieu.

Er zijn verschillende manieren waarop energie monitoring kan worden toegepast. Voor gebouwen kan het bijvoorbeeld worden gebruikt om het energieverbruik van verschillende delen van het gebouw te volgen en te vergelijken, zodat energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen. Voor individuele apparaten kan het worden gebruikt om te bepalen welke apparaten de meeste energie verbruiken en om te bepalen of er efficiëntere modellen beschikbaar zijn.